Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.4.2019

Uusien yritysten määrä kasvoi 18 prosenttia loka-joulukuussa 2018

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 18 prosenttia vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Eniten yrityksiä puolestaan lopetti kaupan toimialalla. Tiedot lopettaneista yrityksistä ovat vuoden 2018 kolmannelta neljännekseltä.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2018

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2018

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes 2018

Tilastokeskuksen mukaan 7 745 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2018 loka-joulukuussa, eli 1 176 yritystä enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 1 235 yritystä. Tämä on 16 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Vastaava prosenttiosuus kaupan alalla oli 12 prosenttia, samoin rakentamisen toimialalla.

Maakunnista eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 132 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa, 688 yritystä, ja Pirkanmaalla, 682 yritystä. Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä nousi vuodentakaisesta Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa.

Seutukunnista eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 2 972 yritystä, Tampereen seutukunnassa, 548, ja Turun seutukunnassa, 505 yritystä. Seutukuntansa yrityskantaan suhteutettuna aloittaneiden yritysten osuus oli korkein Rovaniemen, Helsingin ja Oulun seutukunnissa, noin 2,5 prosenttia kussakin.

Kunnista eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 573 aloittanutta yritystä) ja seuraavaksi eniten Espoossa (469), Vantaalla (377), Tampereella (339) ja Turussa (331).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 265 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 001 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 55 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes 2018

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 heinä-syyskuussa toimintansa lopetti 3 956 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli runsaan prosentin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, 713 yritystä. Tämä on 18 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopettaneiden osuus kaikista lopettaneista oli 14 prosenttia ja rakentamisen toimialalla 12.

Maakunnista eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 1 428 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa, 339 yritystä, ja Pirkanmaalla, 336 yritystä. Maakuntansa yrityskantaan suhteutettuna lopettaneiden yritysten osuus oli suurin Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä, 1,2 prosenttia kussakin.

Seutukunnista eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 1 352 yritystä, Tampereen seutukunnassa, 274, ja Turun seutukunnissa, 246 yritystä. Seutukuntansa yrityskantaan suhteutettuna lopettaneiden yritysten osuus oli suurin Kehys-Kainuun seutukunnassa, 1,5 prosenttia.

Kunnista eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (736 lopettanutta yritystä) ja seuraavaksi eniten Espoossa (194), Tampereella (163), Turussa (150) ja Vantaalla (150).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 1 851 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 616 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 47 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2018

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2018

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2018, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2018, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2018/04/aly_2018_04_2019-04-25_tie_001_fi.html