Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2019

Antalet nya företag ökade med 18 procent under oktober-december 2018

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 18 procent under sista kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest nedlagda företag fanns däremot inom handeln. Uppgifterna om nedlagda företag gäller tredje kvartalet 2018.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2018

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2018

Nya företag, 4:e kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 7 745 företag sin verksamhet under oktober–december år 2018, vilket är 1 176 företag fler än under motsvarande period år 2017.

Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 1 235 företag. Detta är 16 procent av alla företag som inledde sin verksamhet under fjärde kvartalet. Inom handeln var motsvarande procentandel 12, samma inom byggverksamhet.

Av landskapen inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 132 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland, 688, och Birkaland, 682. Antalet nya företag ökade relativt sett mest från året innan i Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Kymmenedalen.

När man ser till de ekonomiska regionerna inledde flest företag sin verksamhet ..i Helsingfors ekonomiska region, 2 972 företag, i Tammerrfors ekonomiska region, 548, och i Åbo ekonomiska region, 505. I förhållande till företagsbeståndet var andelen nya företag störst i Rovaniemi, Helsingfors och Uleåborg ekonomiska regioner, omkring 2,5 procent i vardera.

Av kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 573 nya företag), näst flest i Esbo (469), därnäst flest i Vanda (377), Tammerfors (339) och Åbo (331).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 4 265 under sista kvartalet 2018 och antalet nya aktiebolag 3 001. Till juridisk form var 55 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen lade 3 956 företag ned sin verksamhet under juli–september 2018. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag drygt en procent under tredje kvartalet 2018.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, 713 företag. Detta är 18 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet. Inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var andelen nedlagda företag 14 procent av alla nedlagda företag och inom byggverksamhet 12 procent.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, dvs. 1 428 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland, 339, och därnäst i Birkaland, 336. I förhållande till företagsbeståndet i landskapet var andelen nedlagda företag störst i Kymmenedalen, Mellersta Finland och Egentliga Tavastland, 1,2 procent i vardera.

Av de ekonomiska regionerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 352 företag, i Tammerfors ekonomiska region, 274, och i Åbo ekonomiska region, 246. I förhållande till företagsbeståndet i den ekonomiska regionen var andelen nedlagda företag störst i Kehys-Kainuu ekonomiska region, 1,5 procent.

Av kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors (736 nedlagda företag), näst flest i Esbo (194), därnäst flest i Tammerfors (163), Åbo (150) och Vanda (150).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 1 851 under tredje kvartalet år 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 1 616. Till juridisk form var 47 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 41 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet 2018

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet 2018

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2018, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2018/04/aly_2018_04_2019-04-25_tie_001_sv.html