Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2020

Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi reippaasti ja lopettaneiden yritysten määrä väheni

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä nousi lähes neljänneksen vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä laski kuusi prosenttia vuoden 2019 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2019

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2019

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan 9 879 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2019 heinä-syyskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 1 815, eli 23 prosenttia, enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 710. Se on 17 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä vuonna 2019 aloittaneista yrityksistä. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (1 277) ja kolmanneksi eniten kaupan toimialalla (1 020). Vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten lukumäärä nousi niin ikään eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (+435).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 4 083 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (917), Varsinais-Suomessa (864) ja Pohjois-Pohjanmaalla (591). Uudellamaalla aloitti lähes 900 yritystä enemmän kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Pirkanmaalla aloittaneita yrityksiä oli noin 190, Varsinais-Suomessa 160 ja Pohjois-Pohjanmaalla 120 enemmän verrattuna samaan ajankohtaan. Keski-Pohjanmaalla aloittaneiden yritysten lukumäärä pysyi ennallaan ja Kainuussa laski noin neljänneksen.

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 880 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 757 ja Turun seutukunnassa 639 yritystä. Helsingin seutukunnassa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuodentakaisesta noin 840:llä ja Tampereen seutukunnassa 150:llä, samoin Turun seutukunnassa.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä, 1 955 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa (664), Vantaalla (537), Tampereella (481), Turussa (397) sekä Oulussa (352).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 783 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 692 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 47 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 huhti-kesäkuussa toimintansa lopetti 5 098 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 343, eli 6 prosenttia, vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla (863) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (858). Lopettaneista yrityksistä yhteensä kolmannes toimi näillä kahdella toimialalla. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (622).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 1 988 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (443) ja Varsinais-Suomessa (436). Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa lopettaneita yrityksiä oli määrällisesti vuodentakaista enemmän.

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2019 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 1 876 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 375 ja Turun seutukunnassa 289 yritystä.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä, 1 039 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa (290), Tampereella (219), Vantaalla (193) ja Turussa (176).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 433 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 192 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 48 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2019

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2019

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2019, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2019, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2019/03/aly_2019_03_2020-01-23_tie_001_fi.html