Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.4.2020

Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 15 prosenttia vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä nousi 15 prosenttia vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi yhdeksän prosenttia vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2019

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2019

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan 9 029 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2019 loka−joulukuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 1 174, eli 15 prosenttia, enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 563. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli kaupan toimialalla (1 080) ja kolmanneksi eniten rakentamisen toimialalla (1 049). Näillä kolmella toimialalla aloitti yhteensä 40 prosenttia kaikista aloittaneista yrityksistä. Edellisten toimialojen lisäksi myös terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä muun palvelutoiminnan toimialoilla aloittaneita yrityksiä oli yli sata enemmän kuin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 785 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (775), Varsinais-Suomessa (755) ja Pohjois-Pohjanmaalla (525). Vuoden takaiseen verrattuna lisäys oli määrällisesti suurin Uudellamaalla (+603). Muissa maakunnissa lisäys vaihteli muutamasta yrityksestä 77:ään paitsi Pohjois-Savossa, jossa aloittaneiden yritysten määrä väheni hieman (-16). Prosentuaalisesti eniten vuoden takaisesta aloittaneiden yritysten määrä nousi Kymenlaaksossa (+35 %) ja Keski-Pohjanmaalla (+33 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 610 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 648 ja Turun seutukunnassa 574 yritystä. Helsingin seutukunnassa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta noin 590:llä, Tampereen seutukunnassa noin 90:llä ja Turun seutukunnassa noin 60:llä. Vuotta aiempaan verrattuna aloittaneiden yritysten määrä laski noin joka neljännessä seutukunnassa.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä, 1 855 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa (630), Vantaalla (471), Tampereella (408) ja Turussa (382). Pääkaupunkiseudulla (ml. Kauniainen) aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 20 prosenttia, Tampereella 18 prosenttia ja Turussa 13 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ajanjaksoon.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 510 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 136 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 50 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 46 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 heinä−syyskuussa toimintansa lopetti 4 156 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 355, eli 9 prosenttia, enemmän kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla (732). Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (567) ja rakentamisen toimialalla (525). Lopettaneiden yritysten lukumäärä nousi selvästi eniten muun palvelutoiminnan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli noin 70 enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla ajanjaksolla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 1 537 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (394) ja Varsinais-Suomessa (375). Yhteensä yli puolet (55 %) kaikista lopettaneista yrityksistä sijaitsi näissä kolmessa maakunnassa. Vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna suhteellisesti eniten lopettaneiden yritysten määrä nousi Pohjois-Karjalassa (+46 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 1 463 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 322 ja Turun seutukunnassa 259 yritystä. Helsingin seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta 170:llä, Tampereen seutukunnassa 59:llä ja Turun seutukunnassa 24:llä. Joensuun seutukunnassa lopettaneita yrityksiä oli 69, jossa nousua vuoden takaisesta oli 23 yritystä eli neljänneksi eniten.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä, 729 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa (235), Tampereella (188), Vantaalla (171) ja Turussa (161). Pääkaupunkiseudulla (ml. Kauniainen) lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 10 prosenttia, Tampereella 21 prosenttia ja Turussa 14 prosenttia vuoden takaisesta.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 092 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 630 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 50 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2019

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2019

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2019, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2019, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2019/04/aly_2019_04_2020-04-23_tie_001_fi.html