Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.10.2020

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät nousivat vuonna 2019 vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 toimintansa aloitti 38 600 yritystä. Toimintansa puolestaan lopetti 21 600 yritystä. Aloittaneita yrityksiä oli 9 prosenttia ja lopettaneita yrityksiä 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2019

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2019

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan 38 600 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2019. Aloittaneita yrityksiä oli 3 300 eli 9 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna 2018. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 9,3 prosenttia. Selvästi eniten lukumääräisesti yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 6 600 yritystä, eli 17 prosenttia kaikista vuonna 2019 aloittaneista yrityksistä.

Vuonna 2019 toimintansa lopetti 21 600 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 2 100 eli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 5,2 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti kaupan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla. Kummallakin toimialalla lopetti noin 3 500 yritystä, eli yhteensä noin kolmannes kaikista vuonna 2019 lopettaneista yrityksistä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2019 toimintansa aloittaneista yrityksistä 55 prosenttia, eli 21 200 yritystä, oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja osakeyhtiöitä 40 prosenttia, eli 15 500 yritystä. Toimintansa lopetti 11 300 luonnollista henkilöä ja 8 200 osakeyhtiötä. Vastaavat prosenttiosuudet kaikista lopettaneista olivat 53 ja 38 prosenttia

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset alueittain vuonna 2019

Vuonna 2019 suhteellisesti eniten vuoden takaisesta aloittaneiden yritysten määrä nousi Ahvenanmaalla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueella, Ahvenanmaalla 29 % ja Etelä-Suomen AVI-alueella 12 % enemmän. Kolmanneksi eniten nousua oli Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueella (9 %), jonka jälkeen tulivat Lounais-Suomen (6 %) ja Itä-Suomen (6 %) AVI-alueet. Lapissa aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi viisi prosenttia ja Pohjois-Suomen AVI-alueella kaksi prosenttia.

Lopettaneiden yritysten määrä puolestansa nousi suhteellisesti eniten vuonna 2019 vuoden takaisesta Etelä-Suomen (14 %) ja Itä-Suomen (12 %) AVI-alueilla sekä Ahvenanmaalla (12 %). Pohjois-Suomen AVI-alueella lisäystä lopettaneiden yritysten määrässä oli 10 %. Tätä pienempi luku oli Lapissa (9 %), Länsi- ja Sisä-Suomen (8 %) ja Lounais-Suomen (7 %) AVI-alueilla.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuosina 2013−2019 1)

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuosina 2013−2019 1)
1) Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää ei ole julkistettu vuodelta 2017. Poikkeuksellisesti se on kuitenkin lisätty oheiseen kuvioon, mutta luku sisältää paljon epävarmuutta. Lopettaneiden aikasarja katkeaa vuoden 2018 kohdalla.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tilaston luvut sisältävät myös yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksina tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2019/aly_2019_2020-10-29_tie_001_fi.html