Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.7.2020

Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 10 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä nousi 10 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi kahdeksan prosenttia vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset, 1. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan 11 963 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2020 tammi−maaliskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi myös maaliskuussa 2020 vuoden takaisesta.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 2 051. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (1 499) ja kolmanneksi eniten kaupan alalla (1 318). Aloittaneiden yritysten lukumäärä nousi eniten rakentamisessa (+311) ja väheni eniten taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla (-67) verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 4 718 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (1 074) ja Varsinais-Suomessa (1 038). Suhteellisesti eniten vuoden takaisesta aloittaneiden yritysten määrä nousi Keski-Pohjanmaalla, jossa kasvuprosentti oli lähes 50. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kummassakin kasvua oli noin viidenneksen verran.

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 4 467 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 911 ja Turun seutukunnassa 729 yritystä. Helsingin seutukunnassa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta 15 prosenttia, samoin Tampereen seutukunnassa. Turun seutukunnassa kasvua oli viisi prosenttia. Vuotta aiempaan verrattuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi noin joka toisessa seutukunnassa.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä, 2 321 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa (762), Vantaalla (569), Tampereella (544) ja Turussa (454). Pääkaupunkiseudulla (ml. Kauniainen) aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 16 prosenttia, Tampereella 6 prosenttia ja Turussa 9 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ajanjaksoon.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 6 352 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 5 111 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 53 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 loka−joulukuussa toimintansa lopetti 6 461 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla (1 009). Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (987) ja rakentamisen toimialalla (807). Lopettaneiden yritysten lukumäärä nousi selvästi eniten muun palvelutoiminnan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 149 enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla ajanjaksolla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 2 347 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (605) ja Varsinais-Suomessa (559). Vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna ainoastaan Satakunnassa lopettaneiden yritysten määrä väheni.

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 2 213 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 488 ja Turun seutukunnassa 400 yritystä. Helsingin seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä nousi vuoden takaisesta 8 prosenttia, Tampereen seutukunnassa 4 ja Turun seutukunnassa 15 prosenttia. Noin joka kolmannessa seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä laski.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä, 1 104 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa (348), Vantaalla (285), Tampereella (276) ja Turussa (238). Helsingin, Espoon ja Tampereen osalta lopettaneiden yritysten lukumäärä oli samaa tasoa kuin vuosi aikaisemmin. Vantaalla sen sijaan lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 30 prosenttia ja Turussa 16 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 3 744 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 165 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 58 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 34 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2019

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2019

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2020, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2019, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/01/aly_2020_01_2020-07-23_tie_001_fi.html