Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.7.2020

Antalet nya företag ökade med 10 procent under första kvartalet år 2020

Enligt Statistikcentralen steg antalet nya företag med 10 procent under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Antalet nedlagda företag ökade med åtta procent under fjärde kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2020

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2020

Nya företag, 1:a kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen inledde 11 963 företag sin verksamhet under januari−mars år 2020. Antalet nya företag var 10 procent fler än under motsvarande period år 2019. Antalet nya företag ökade också i mars 2020 från året innan.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt startade 2 051 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag fanns inom byggverksamhet, 1 499 företag, och tredje flest inom handeln, 1 318 nya företag. Antalet nya företag ökade mest inom byggverksamhet (+311) och minskade mest inom kultur, nöje och fritid (-67) jämfört med första kvartalet 2019.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 4 718 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (1 074) och tredje flest i Egentliga Finland (1 038). Relativt sett flest företag inledde sin verksamhet i Mellersta Österbotten jämfört med året innan. Tillväxtprocenten var i Mellersta Österbotten nästan 50. I Kymmenedalen och Södra Karelen var ökningen omkring en femtedel i båda landskapen.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 4 467 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 911 och i Åbo ekonomiska region 729 företag. I Helsingfors ekonomiska region ökade antalet nya företag med 15 procent från året innan, liksom i Tammerfors ekonomiska region. I Åbo ekonomiska region var ökningen fem procent. Jämfört med året innan ökade antalet nystartade företag i omkring varannan ekonomiska region.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet i Helsingfors under första kvartalet år 2020, dvs. 2 321 företag. Näst störst var antalet nya företag i Esbo (762) följt av Vanda (569), Tammerfors (544) och Åbo (454). I huvudstadsregionen (inkl. Grankulla) ökade antalet nya företag med 16 procent, i Tammerfors med 6 procent och i Åbo med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 6 352 och antalet nya aktiebolag 5 111 under första kvartalet 2020. Till juridisk form var 53 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen lade 6 461 företag ned sin verksamhet under oktober−december 2019. Antalet nedlagda företag var 8 procent fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln (1 009). Näst flest nedlagda företag fanns inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (987) och byggverksamhet (807). Antalet nedlagda företag ökade klart mest inom näringsgrenen annan serviceverksamhet, där 149 fler företag lades ned jämfört med motsvarande period året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 347 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (605), därnäst flest i Egentliga Finland (559). Jämfört med sista kvartalet 2018 minskade bara antalet nedlagda företag i Satakunta.

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 2 213 företag, under fjärde kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lade 488 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 400 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors ekonomiska region med 8 procent, i Tammerfors ekonomiska region med 4 procent och i Åbo ekonomiska region med 15 procent. I ungefär var tredje ekonomiska region minskade antalet nedlagda företag.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det fjärde kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 104 företag. Näst störst var antalet nedlagda företag i Esbo (348), där näst i Vanda (285), Tammerfors (276) och Åbo (238). När det gäller Helsingfors, Esbo och Tammerfors var antalet nedlagda företag på samma nivå som året innan. I Vanda ökade däremot antalet nedlagda företag med 30 procent och i Åbo med 16 procent.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 744 och antalet nedlagda aktiebolag 2 165 under sista kvartalet 2019. Till juridisk form var 58 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2019

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2019

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2020/01/aly_2020_01_2020-07-23_tie_001_sv.html