Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.1.2021

Yrityksiä aloitti vuoden takaista vähemmän ja lopetti enemmän

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä laski 7 prosenttia vuoden 2020 heinä−syyskuussa verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Lopettaneiden yritysten määrä nousi 13 prosenttia huhti−kesäkuussa 2020 vuotta aiemmasta.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan 9 320 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2020 heinä−syyskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Määrällisesti aloittaneet yritykset vähenivät noin 700:lla.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 576. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli kaupan alalla (1 133) ja rakentamisessa (1 129). Verrattuna vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä putosi 25 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 711 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (904) ja Varsinais-Suomessa (790). Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta neljässä maakunnassa: Kainuussa (+24 %), Keski-Pohjanmaalla (+16 %), Ahvenanmaalla (+10 %) ja Päijät-Hämeessä (+6 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 498 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 762 ja Turun seutukunnassa 578 yritystä. Helsingin ja Turun seutukunnissa toimintansa aloittaneita yrityksiä oli kummassakin kymmenyksen vähemmän kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tampereen seutukunnassa aloittaneiden yritysten määrä pysyi ennallaan. Kaikkiaan aloittaneiden yritysten määrä kasvoi hieman tai pysyi ennallaan hieman alle puolessa (44 %) seutukunnista vuotta aiempaan verrattuna.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä, 1 785 yritystä. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa (601), Tampereella (488), Vantaalla (437) ja Turussa (364) sekä Oulussa (346).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 4 856 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 115 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 52 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 44 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 huhti−kesäkuussa toimintansa lopetti 5 531 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajanjaksona, eli määrällisesti noin 630 lopettanutta yritystä enemmän.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (895) ja kaupan alalla (894). Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (658). Lopettaneiden yritysten lukumäärän muutos oli selvästi suurin muussa palvelutoiminnassa. Tällä toimialalla lopetti 481 yritystä, jossa on lisäystä 143 vuoden takaiseen verrattuna.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 2 208 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näissä kummassakin lopettaneita yrityksiä oli 478. Kaikista lopettaneista yrityksistä 40 prosenttia oli kotoisin Uudeltamaalta.

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2020 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 2 076 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 381 ja Turun seutukunnassa 330 yritystä. Helsingin seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä nousi vuoden takaisesta 16 prosenttia, Tampereen seutukunnassa 4 ja Turun seutukunnassa 20 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2020 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä, 1 097 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa (343), Vantaalla (250), Tampereella (235) ja Turussa (200).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 818 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 189 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 40 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2020

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2020

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.

Tässä julkistuksessa on käytetty 1.1.2020 aluejakoa.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2020, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2020, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/03/aly_2020_03_2021-01-21_tie_001_fi.html