Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.4.2021

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi kymmenyksellä vuoden 2020 lopussa

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä kasvoi prosentin vuoden 2020 loka−joulukuussa verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 10 prosenttia heinä−syyskuussa 2020 vuotta aiemmasta.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2020

Aloittaneet yritykset, 4. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan 9 228 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2020 loka−joulukuussa. Aloittaneita yrityksiä oli prosentin enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Määrällisesti aloittaneet yritykset lisääntyivät noin sadalla.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 654. Seuraavaksi eniten aloittaneita yrityksiä oli kaupan alalla (1 181) ja rakentamisessa (1 061). Verrattuna vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä putosi eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, 29 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 3 777 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (859) ja Varsinais-Suomessa (782). Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden takaisesta eniten Keski-Suomessa (29 %) ja laski eniten Kanta-Hämeessä (16 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi hieman tai pysyi ennallaan yli puolessa (64 %) seutukunnista vuotta aiempaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, 3 563 yritystä. Tampereen seutukunnassa aloitti 730 ja Turun seutukunnassa 577 yritystä. Suurista seutukunnista aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten Jyväskylässä, Kuopiolla ja Tampereella ja laski Helsingissä ja Oulussa.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 484 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 377 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 49 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 47 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset, 3. neljännes 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 heinä−syyskuussa toimintansa lopetti 4 382 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajanjaksona, eli määrällisesti noin 400 lopettanutta yritystä enemmän.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan alalla (706) ja rakentamisessa (645). Lopettaneiden yritysten lukumäärän kasvu oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (50 %) ja rakentamisessa (27 %). Lopettaneiden yritysten määrä väheni vain kiinteistöalalla sekä taiteet, viihde ja virkistys —toimialalla.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 1 686 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lopettaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 1 598 yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 308 ja Turun seutukunnassa 251 yritystä. Helsingin seutukunnassa lopettaneiden yritysten määrä nousi vuoden takaisesta 16 prosenttia ja Jyväskylän seutukunnassa laski 22 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2020 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 091 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 780 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 48 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2020

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2020

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.

Tässä julkistuksessa on käytetty 1.1.2021 aluejakoa.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2020, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2020, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/04/aly_2020_04_2021-04-22_tie_001_fi.html