Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2008

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 63 300 år 2007

Enligt Statistikcentralen deltog 63 300 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2007.

Antalet studerande var 16 procent mer än föregående år. Av de studerande deltog 43 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 33 procent och för specialyrkesexamina 24 procent. Männens andel av de studerande var 52 procent.

Antalet nya studerande var 28 400. Hela examen avlades av 11 000 studerande. Av de avlagda examina var 32 procent yrkesinriktade grundexamina, 40 procent yrkesexamina och 28 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 55 procent.

Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2007

Anordnare av läroavtalsutbildning
efter landskap
Läroavtalsutbildning
Nya studerande Studerande Utexaminerade
Hela landet totalt 28 375 63 295 10 980
Fasta Finland 28 333 63 160 10 979
Nyland 10 496 23 268 3 874
Östra Nyland 577 1 278 159
Egentliga Finland 2 235 4 613 763
Satakunta 1 001 2 327 463
Egentliga Tavastland 759 1 697 330
Birkaland 2 167 4 862 891
Päijänne-Tavastland 1 044 2 625 361
Kymmenedalen 641 1 414 221
Södra Karelen 521 1 111 196
Södra Savolax 565 1 514 349
Norra Savolax 674 2 007 501
Norra Karelen 543 1 359 264
Mellersta Finland 1 106 2 818 630
Södra Österbotten 2 124 3 850 487
Österbotten 496 1 314 268
Mellersta Österbotten 253 683 149
Norra Österbotten 1 907 3 625 564
Kajanaland 312 720 118
Lappland 912 2 075 391
Åland 42 135 1
Åland 42 135 1

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2007/04/aop_2007_04_2008-11-03_tie_004_sv.html