Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.6.2009

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 127 300 år 2008

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 127 300 år 2008.

Antalet nya studerande var 48 600. Antalet studerande var en procent fler och antalet nya studerande 0,2 procent fler än året innan. 54 procent av de studerande var män.

Den största delen studerande studerade teknik och kommunikation (43 %), social- och hälsovård (15 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (12 %).

Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Nya studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning och studerande efter landskap 2008

Utbildningslandskap Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 2008
Nya studerande Studerande
Hela landet totalt 48 569 127 284
Fasta Finland 48 287 126 557
Nyland 10 032 25 521
Östra Nyland 777 1976
Egentliga Finland 3 689 9 747
Satakunta 2 195 5 930
Egentliga Tavastland 1 915 5 040
Birkaland 4 218 11 212
Päijänne-Tavastland 1 968 5 479
Kymmenedalen 1 722 4 503
Södra Karelen 1 109 2 945
Södra Savolax 1 519 3 991
Norra Savolax 2 714 6 860
Norra Karelen 1 901 4 966
Mellersta Finland 2 694 6 842
Södra Österbotten 2 137 5 771
Österbotten 1 625 4 379
Mellersta Österbotten 894 2 379
Norra Österbotten 4 255 10 901
Kajanaland 682 1 876
Lappland 2 241 6239
Åland 282 727
Åland 282 727

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento, (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2008/01/aop_2008_01_2009-06-12_tie_001_sv.html