Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.6.2010

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 131 200 år 2009

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 131 200 år 2009. Antalet nya studerande var 50 900. Antalet studerande var 3 procent fler och antalet nya studerande 5 procent fler än året innan. 53 procent av de studerande var män. Den största delen studerande studerade teknik och kommunication (43 %), sosial- och hälsovård (15 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (12 %). Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Nya studerande och studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter landskap år 2009 1)

Utbildningslandskap Nya studerande totalt Studerande totalt
Hela landet totalt 50 930 131 175
Fasta Finland 50 575 130 428
Nyland 10 901 27 159
Östra Nyland 841 2 134
Egentliga Finland 3 923 10 211
Satakunta 2 290 6 085
Egentliga Tavastland 2 027 5 221
Birkaland 4 360 11 345
Päijänne-Tavastland 2 151 5 656
Kymmenedalen 1 731 4 605
Södra Karelen 1 031 2 881
Södra Savolax 1 489 3 832
Norra Savolax 2 842 6 963
Norra Karelen 1 852 5 078
Mellersta Finland 2 819 7 068
Södra Österbotten 2 254 5 998
Österbotten 1 699 4 401
Mellersta Österbotten 934 2 476
Norra Österbotten 4 365 11 113
Kajanaland 710 1 850
Lappland 2 356 6 352
Åland 355 747
Åland 355 747
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (181,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2009/01/aop_2009_01_2010-06-22_tie_001_sv.html