Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.6.2012

Antalet studerande i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 133 800 år 2011

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform till 133 800 år 2011. Antalet nya studerande var 50 600. Antalet studerande var lika många som året innan och antalet nya studerande 0,1 procent färre än året innan. 53 procent av de studerande var män. Den största delen studerande studerade teknik och kommunikation (42 %), sosial- och hälsovård (16 %) samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen (12 %). Uppgifterna om de studerande är uppgifter vid tvärsnittstidpunkten 20.9.

Studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter utbildningsområde 2011 1)

Utbildningsområde Nya studerande totalt Nya studerande, kvinnor Studerande totalt Studerande, kvinnor
Totalt 50 637 24 775 133 794 62 799
Det humanistiska och pedagogiska området 861 688 2 325 1 840
Kulturbranschen 3 604 2 392 9 901 6 420
Företagsekonomiska och administrativa området 5 712 3 513 15 154 9 190
Det naturvetenskapliga området 1 560 252 4 390 555
Teknik och kommunikationsbranschen 20 789 4 190 56 143 10 174
Naturbruk och miljöområdet 2 655 1 479 6 974 3 791
Social-, hälso- och idrottsområdet 8 508 7 468 21 396 18 862
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 6 515 4 704 16 375 11 730
Annan utbildning 433 89 1 136 237
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2011/01/aop_2011_01_2012-06-21_tie_001_sv.html