Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.8.2012

Antalet personer som avlagt examen i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen var 35 300 år 2011

Enligt Statistikcentralen avlade 35 300 studerande examen i läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform år 2011. Antalet utexaminerade var 4,4 procent mer än året innan. Männens andel av de studerande som avlagt examen var 53 procent. Flest examina avlades inom teknik och kommunikation, 44 procent. Näst mest examina avlades inom sosial-, hälso- och idrottsområdet, 16 procent, inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, 11 procent, samt inom företagsekonomiska och administrativa området, 10 prosent. Inom övriga utbildningsområden var procentandelen under 10 prosent.

Antalet personer som avlagt examen inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter utbildningsområde 2011 1)

Utbildningsområde Utexaminerade, totalt Utexaminerade, männen Utexaminerade, kvinnor
Totalt 35 287 18 659 16 628
Det humanistiska och pedagogiska området 586 104 482
Kulturbranschen 2 644 825 1 819
Företagsekonomiska och administrativa området 3 684 1 283 2 401
Det naturvetenskapliga området 1 046 908 138
Teknik och kommunikationsbranschen 15 407 12 829 2 578
Naturbruk och miljöområdet 1 737 788 949
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 668 536 5 132
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 4 058 1 018 3 040
Annan utbildning 457 368 89
1) Innehåller inte läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2011/02/aop_2011_02_2012-08-30_tie_002_sv.html