Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 6.11.2012

Antalet deltagare i läroavtalsutbildning 56 900 år 2011

Enligt Statistikcentralen deltog 56 900 studerande i examensinriktad läroavtalsutbildning under kalenderåret 2011. Antalet studerande var 5 procent mindre än året innan. Av de studerande deltog 41 procent i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina. För yrkesexamina var motsvarande andel 30 procent och för specialyrkesexamina 29 procent. Kvinnornas andel av de studerande var 52 procent. Antalet nya studerande var 22 000. Hela examen avlades av 13 300 studerande. Av de avlagda examina var 45 procent yrkesinriktade grundexamina, 30 procent yrkesexamina och 25 procent specialyrkesexamina. Kvinnornas andel av de studerande som avlagt examen var 55 procent. Uppgifterna har samlats in av anordnare av läroavtalsutbildning.

Antalet nya studerande, deltagare och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter utbildningsområde 2011

Utbildningsområde Nya studerade totalt Studerade totalt Utexaminerade totalt
Totalt 21 977 56 876 13 271
Det humanistiska och pedagogiska området 454 1 185 264
Kulturbranschen 536 1 375 252
Företagsekonomiska och administrativa området 8 124 20 549 4 972
Det naturvetenskapliga området 159 602 186
Teknik och kommunikationsbranschen 6 824 18 353 4 137
Naturbruk och miljöområdet 517 1 280 214
Social-, hälso- och idrottsområdet 3 211 8 702 2 210
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 152 4 830 1 036

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2011/04/aop_2011_04_2012-11-06_tie_004_sv.html