Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.9.2018

Antalet nya studerande i yrkesutbildning 126 900

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet nya studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 126 900 under kalenderåret 2017. Av dem var 52 procent kvinnor. Av de nya studerande studerade 46 200 i den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen för unga, 41 800 i grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen och 38 900 i yrkesinriktad tilläggsutbildning (yrkes- och specialyrkesexamina). Antalet nya studerande var ett procent mer än föregående år.

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet (Nationell Utbildningsklassificering 2016) och kön 2017

Nya studerande i yrkesutbildning efter utbildningsområdet (Nationell Utbildningsklassificering 2016) och kön 2017

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2017/aop_2017_2018-09-27_tie_001_sv.html