Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.9.2019

Ammatillisessa koulutuksessa 123 100 uutta opiskelijaa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2018 aikana 123 100 uutta opiskelijaa. Heistä 52 prosenttia oli naisia. Uusista opiskelijoista 85 000 opiskeli ammattillisessa perustutkintokoulutuksessa, 27 300 ammattitutkintokoulutuksessa ja 10 800 erikoisammattitutkintokoulutuksessa. Uusia opiskelijoita oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018

Uusista opiskelijoista 26 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla, 23 prosenttia palvelualoilla sekä 19 prosenttia terveys- ja hyvinvointialoilla. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli suurta. Terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 83 prosenttia, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 14 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2018 aikana 322 300 opiskelijaa. Heistä 51 prosenttia oli naisia.

Syksyn poikkileikkausajankohtana 20.9. tutkintoon johtavassa oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli kaikkiaan 150 900 opiskelijaa. Vuonna 2018 tieto poikkileikkausajankohdalta on kaikista opiskelijoista, sillä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)) mukaan koulutusta ei enää jaotella erikseen nuorille ja aikuisille (näyttötutkintoon valmistava koulutus) suunnattuun koulutukseen. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa, sillä ennen vuotta 2018 tieto 20.9. poikkileikkausajankohdalta oli vain nuorille suunnatun opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.

Vuonna 2018 oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskeli 220 700 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattitutkintokoulutuksessa opiskeli 34 600 ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 9 600.

Oppisopimuskoulutukseen osallistui 57 400 opiskelijaa. Opiskelijoista 21 900 opiskeli ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 19 600 ammattitutkintokoulutuksessa ja 15 900 erikoisammattitutkintokoulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2012–2018

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet 2012–2018

Ammatillisen tutkinnon suoritti 79 600 opiskelijaa vuonna 2018. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 54 500, ammattitutkintoja 17 200 ja erikoisammattitutkintoja 7 900. Tutkinnon suorittaneita oli lähes 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 55 prosenttia oli naisia. Lähes puolet, 47 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta. Tutkinnon suorittaneista 21 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Tarkempia tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy tietokantataulukosta.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Soile Lampinen 029 551 3446, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2018/aop_2018_2019-09-27_tie_001_fi.html