Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2017, GWh

Tiedot Energialähde
Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maakaasu 1) Lämpö-pumppuenergia 2) Kaukolämpö Sähkö 3) Yhteensä
Asuminen yhteensä 14 812 41 2 32 3 569 392 5 815 19 310 22 513 66 486
Tilojen lämmitys 12 539 27 2 22 2 922 239 4 989 13 882 10 727 45 349
Varsinaiset asuinrakennukset yhteensä 11 171 27 2 22 2 880 238 4 814 13 879 9 843 42 876
- Erilliset pientalot 11 004 23 2 0 2 492 62 4 240 1 884 7 797 27 504
- Rivi- ja ketjutalot 122 1 0 0 95 55 505 2 225 1 124 4 127
- Asuinkerrostalot 45 3 0 22 293 121 69 9 770 922 11 245
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 368 0 0 0 42 1 175 3 884 2 473
Kotitalouslaitteet .. .. .. .. .. 92 .. .. 8 034 8 126
- Valaistus .. .. .. .. .. .. .. .. 1 633 1 633
- Ruoan valmistus .. .. .. .. .. 92 .. .. 581 673
- Muut sähkölaitteet .. .. .. .. .. .. .. .. 5 820 5 820
Saunojen lämmitys 1 835 .. .. .. .. .. .. .. 1 222 3 057
Käyttöveden lämmitys 438 14 0 10 647 61 826 5 428 2 530 9 954
1) Sisältää nestekaasun.
2) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty lämmityksen sähkönkulutukseen.
3) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2017, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2017, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2017/asen_2017_2018-11-22_tau_002_fi.html