Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.11.2018

Asumisen energiankulutus laski hieman vuonna 2017

Asumiseen kului kaikkiaan reilu 66 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2017. Kulutus laski hieman edellisestä vuodesta, vaikka asuntojen lukumäärä ja tilavuus kasvoivat noin prosentin. Edellistä vuotta lämpimämpi sää laski lämmitysenergian tarvetta. Tilojen lämmitysenergian kulutus laski prosentin vuodesta 2016 vuoteen 2017. Kotitalouslaitteiden energiankulutus laski kolme prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus –tilastoon.

Asumisen energiankulutus 2010-2017

Asumisen energiankulutus 2010-2017

Asumisen energiankulutuksesta 68 prosenttia kohdistui asuinrakennusten tilojen lämmitykseen, 15 prosenttia käyttöveden lämmitykseen ja viisi prosenttia saunojen lämmitykseen. Sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistuksen osuus oli vajaat 13 prosenttia. Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia. Asumiseen luetaan myös vapaa-ajan asunnot.

Kolmannes asumisen energiankulutuksesta oli sähköä vuonna 2017. Vajaa kolmannes kulutuksesta oli kaukolämpöä ja reilu viidennes oli puuta. Sähköä kului vajaa 23 TWh – suunnilleen saman verran kuin vuonna 2016. Sähköstä 48 prosenttia kului tilojen lämmitykseen ja 36 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Loppuosa sähköstä kului käyttöveden ja saunojen lämmitykseen.

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kului energiaa 45 TWh vuonna 2017. Kulutus laski prosentin edellisestä vuodesta. Tilojen lämmityksen yleisimmät energialähteet olivat kaukolämpö, sähkö ja puu , joiden osuus yhteensä oli 82 prosenttia tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia.

Lämpöpumppujen käyttö lämmitykseen on kasvanut merkittävästi vuosituhannen alusta. Tämä näkyy tilastossa sekä lämpöpumppuenergian että lämpöpumppujen sähkönkäytön kasvuna. Lämpöpumppuenergiaksi lasketaan lämpöpumppujen ympäristöstä talteen ottamaa energiaa. Lämpöpumppujen sähkönkäyttö sisältyy asumisen energiatilastossa lämmityksen sähkönkulutukseen.

Lämmitysenergian tarpeeseen vaikuttaa lämmitettävän pinta-alan ja rakennuskannan energiatehokkuuden lisäksi ulkoilman lämpötila. Sen muutoksia seurataan lämmitystarveluvuilla. Vuosi 2017 oli 1,8 % lämpimämpi kuin vuosi 2016, vaikka molemmat olivat selvästi kylmempiä kuin ennätyslämmin vuosi 2015.

Saunojen lämmitykseen käytettiin noin 3 TWh energia vuonna 2017. Vajaat kaksi kolmasosaa energiasta oli puuta ja reilu kolmannes sähköä. Käyttöveden lämmityksen energiankulutus oli 10 TWh.

Kotitalouslaitteiden, eli ruoan valmistuksen, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden, energiankulutus vuonna 2017 oli reilu 8 TWh. Laitteiden osuus koko asumisen energiasta oli reilu 12 prosenttia. Tästä ruoan valmistukseen, eli liesien ja uunien käyttöön, kului prosentti ja valaistukseen kaksi ja puoli prosenttia. Loppu yhdeksän prosenttia kului muissa sähkölaitteissa. Näihin kuuluvat mm. ruoan valmistuksen pienlaitteet, kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen, hissit ja autonlämmitys.

Kokonaisenergia jaetaan loppukäyttöihin laskentamallilla. Loppukäyttöjä ovat mm. tilojen lämmitys, kotitalouslaitteet, saunojen ja käyttöveden lämmitys. Malli kalibroidaan käyttäen useita tietolähteitä. Tietojen saatavuus vaihtelee energialähteittäin ja loppukäytöittäin. Tiedonkeruiden välivuosina tiedot arvioidaan.

Tilaston käsitteistö vastaa EU:n energiatilastoasetuksen jaottelua kotitalouksien energiankäytölle. Jaottelun mukaan tilojen lämmitys, käyttöveden lämmitys, ruoanvalmistus, sähkölaitteet ja saunojen lämmitys raportoidaan eriteltyinä.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2017/asen_2017_2018-11-22_tie_001_fi.html