Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.5.2020

Vanhojen osakeasuntojen hinnat ennallaan maaliskuussa 2020 alkuvuoteen verrattuna

Tilastokeskuksen kuukausitason ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 2020 vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat pysyneet tammi-helmikuun tasolla sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 1,3 prosenttia ja laskivat hieman muualla Suomessa.

Vanhojen osakesasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2015=100

Vanhojen osakesasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2015=100

Koronapandemian vaikutuksista vanhojen asuntojen kauppojen lukumääriin ei voida sanoa vielä maaliskuun Verohallinnon varainsiirtoverotietojen perusteella, sillä tiedot tarkentuvat seuraavissa julkistuksissa.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtyjen kauppojen perusteella vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin maaliskuussa noin 2 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Helmikuussa 2020 kauppoja tehtiin noin 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tiedot kiinteistönvälittäjien kautta tehdyistä kaupoista julkaistaan jatkossa kuukausitietojen statfin-taulukossa.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääkaupunkiseudulla ja laskivat hieman muualla maassa

Ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Muualla Suomessa hinnat laskivat hieman. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinnat nousivat noin 1,5 prosenttia sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa.

Suurista kaupungeista vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat selkeimmin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Helsingissä ja Espoossa. Vanhan kerrostalokaksion keskimääräinen neliöhinta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli Helsingissä 4 702, Espoossa 3 548 ja Turussa 2 139 euroa.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna uusien asuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 3,9 prosenttia ja muualla Suomessa 5,6 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna uudiskohteiden hinnat pysyivät ennallaan pääkaupunkiseudulla ja nousivat muualla Suomessa 1,4 prosenttia. Uudiskohteiden hinnat nousivat viime vuoteen nähden kaikissa suurissa kaupungeissa.

Uusien osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Uusien osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Helsingissä ensimmäisellä neljänneksellä myydyistä vapaarahoitteisista uusista osakeasunnoista noin 60 prosenttia sijaitsi omalla tontilla. Tampereella vastaava osuus oli 20 prosenttia. Uuden, omalla tontilla sijaitsevan kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta Helsingissä vuoden 1. neljänneksellä oli 7 535 euroa ja Tampereella 5 250 euroa. Vuokratontilla sijaitsevan kerrostaloasunnon neliöhinta Helsingissä oli keskimäärin 5 562 euroa ja Tampereella 4 617 euroa.

Myytyjen uusien asuntojen kauppojen lukumäärä kasvoi 1. neljänneksellä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 20 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen kauppa kävi hyvin loppuvuonna

Viime vuonna tehtiin Verohallinnon varainsiirtoverotietojen mukaan noin 63 300 vanhan osakeasunnon kauppaa, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2018. Asuntokauppa kävi erityisen hyvin loppuvuodesta.

Viime vuoden lopullisten tietojen mukaan koko vuonna 2019 vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat hieman koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat yli 2 prosenttia, ja muualla maassa ne laskivat noin prosentin.

Eri puolilla maata vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat viime vuosina laskeneet, mutta huomioitava on suuret alueittaiset ja kaupunkien sisäiset erot hintakehityksessä ja hintatasoissa. Esimerkiksi Kuopiossa vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet vuodesta 2015 noin 10 prosenttia. Kuopion keskusta-alueella hinnat ovat laskeneet noin kuusi prosenttia, kun taas kauempana keskustasta ne ovat laskeneet yli 15 prosenttia. Erot ovat suuret myös huoneistotyypeittäin: esimerkiksi keskustayksiöiden hinnat Kuopiossa ovat nousseet, keskustakaksioiden hinnat pysyneet ennallaan, ja taas kolmioiden ja sitä suurempien hinnat ovat olleet laskussa vuoteen 2015 verrattuna. Myös esimerkiksi Helsingin sisällä erot hintakehityksessä ovat suuret.

Osakeasuntojen hintatiedot ovat saatavissa eri alueilta ja talotyypeittäin osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ashi/tau.html . Taulukoissa on saatavilla tiedot myös kuntatason ja postinumerotason neliöhinnoista ja kauppojen lukumääristä vuonna 2019.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat, koko vuosi 2019, lopulliset tiedot

Alue Neliöhinta, eur/m² Indeksi 2015=100 Indeksin vuosimuutos, %
Koko maa 2 077 103,2 0,7
Pääkaupunkiseutu (PKS) 3 719 110,0 2,4
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1 595 97,1 -1,1
Helsinki 4 323 113,6 3,1
Helsinki 1 1) 7 345 119,5 4,3
Helsinki 2 5 592 116,9 3,9
Helsinki 3 3 749 109,4 2,5
Helsinki 4 2 907 106,2 1,0
Tampere 2 503 108,1 1,3
Tampere 1 3 445 115,6 2,8
Tampere 2 2 456 103,2 1,2
Tampere 3 1 994 102,8 -0,3
Turku 2 112 112,8 4,4
Turku 1 3 182 120,3 6,7
Turku 2 2 244 107,8 0,2
Turku 3 1 547 106,0 3,2
Kuopio 1 752 89,5 -4,7
Mikkeli 1 582 91,9 -2,0
Kokkola 1 707 86,9 -4,5
Vaasa 1 695 90,2 -4,3
1) Tilastossa käytetty alueluokitus on nähtävissä osoitteessa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ashi/ashi_2018-05-02_luo_001_fi.html

Vanhojen osakeasuntojen hintatilaston aineistona on käytetty maaliskuusta 2020 alkaen Verohallinnon huoneistotietoja (tietoja asunto-osakkeiden omistuksista) ja vuodesta 2019 alkaen hintatiedot on laskettu huoneistotiedoista. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi lukumäärätiedot on laskettu uudelleen Verohallinnon osakehuoneistotiedoista vuosilta 2006-2018.

Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien raportoimiin kauppahintatietoihin. Kiinteistönvälittäjien kautta myytyjen vanhojen osakeasuntojen lukumäärät perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun tietoihin.     


Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (460,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 5.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/03/ashi_2020_03_2020-05-05_tie_001_fi.html