Tilläggsuppgifter

Namn: Petri Kettunen
Telefon: 029 551 3558

Namn: Elina Vuorio
Telefon: 029 551 3385

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/yht_sv.html