Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 1:a kvartalet

Bostadshyror 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden