Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2013

Hyrorna steg med 3,7 procent i fjol

Under år 2012 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 3,8 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 4,7 procent och i övriga Finland med 3,2 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,6 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2012

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2012

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 11,98 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 15,33 euro och i övriga Finland 10,36 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 10,25 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 11,26 euro och på övriga håll i landet 9,72 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 4,9 procent. I Esbo steg hyrorna med 4,4 och i Vanda med 3,8 procent. I Tammerfors steg de med 2,6 och i Åbo med 3,2 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 2,9 procent, och i Lahtis 3,4 procent. I Kuopio steg hyrorna med 4,2 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 248 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2012/asvu_2012_2013-03-08_tie_001_sv.html