Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden