Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.3.2014

Hyrorna steg med 3,8 procent i fjol

Under år 2013 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,8 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 3,8 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 4,4 procent och i övriga Finland med 3,3 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,8 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2013

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2013

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 12,43 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 15,99 euro och i övriga Finland 10,70 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 10,64 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 11,67 euro och på övriga håll i landet 10,10 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 4,8 procent. I Esbo steg hyrorna med 1,7 och i Vanda med 5,1 procent. I Tammerfors steg de med 4,1 och i Åbo med 2,9 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 4,5 procent. I Lahtis steg hyrorna 4,0 procent och i Kuopio med 3,9 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 260 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Outi Hautamäki 09 1734 3472, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2013/asvu_2013_2014-03-07_tie_001_sv.html