Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.3.2016

Hyrorna steg med 3,0 procent i fjol

Under år 2015 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,0 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 3,6 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 4,0 procent och i övriga Finland med 3,3 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 2,3 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2015

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2015

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 13,30 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 17,49 euro och i övriga Finland 11,28 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 11,21 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 12,31 euro och på övriga håll i landet 10,63 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 4,2 procent. I Esbo steg hyrorna med 2,9 och i Vanda med 3,8 procent. I Tammerfors steg de med 2,7 och i Åbo med 3,2 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 4,3 procent. I Lahtis steg hyrorna 2,2 procent och i Uleåborg med 2,8 procent och i Kuopio med 2,7 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 268 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2015/asvu_2015_2016-03-07_tie_001_sv.html