Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.2.2020

De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen

Under sista kvartalet 2019 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i huvudstadsregionen.

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda, Åbo och Tammerfors jämfört med år 2015. När det gäller landskapscentrum har hyrorna under samma period stigit mest i S:t Michel, Rovaniemi och Kuopio. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 6,8 procent och i övriga Finland med 5,5 procent från år 2015.

Jämfört med år 2015 har hyrorna stigit nästan överallt, men hyresstegringen under de senaste åren har avtagit på årsnivå på olika håll i landet.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 4:e kvartalet 2019

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 106,0 0,3 1,4 105 343 15,2 16,0
Huvudstadsregionen 106,8 0,4 1,9 37 409 19,8 21,2
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 105,5 0,3 1,1 67 934 13,1 13,9
Helsingfors 106,8 0,5 1,9 21 002 21,0 22,7
Helsingfors 1 105,6 0,4 1,5 2 700 23,0 25,4
Helsingfors 2 106,9 0,5 2,0 8 127 22,2 23,9
Helsingfors 3 105,3 0,3 1,9 2 636 19,8 20,3
Helsingfors 4 108,6 0,4 2,2 7 539 18,4 19,6
Esbo-Grankulla 105,8 0,4 1,8 7 651 17,8 19,0
Vanda 107,8 0,4 2,0 8 756 17,6 18,6
Ramkommuner 106,3 0,2 1,4 4 726 14,6 15,1
Tammerfors 106,9 0,5 1,8 10 714 15,1 15,9
Åbo 107,4 0,4 1,6 7 604 14,2 15,3
Lahtis 104,0 -0,0 0,8 3 872 13,5 13,9
Kuopio 106,7 0,2 1,0 3 446 14,5 14,8
Jyväskylä 105,7 0,1 0,6 5 231 14,3 15,3
Uleåborg 106,2 0,5 1,7 6 182 13,1 13,5
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån i Helsingfors fortfarande högst i hela landet, 21,0 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran 22,7 euro/m² i Helsingfors, 15,9 euro/m² i Tammerfors och 15,3 euro/m² i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (178,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2019/04/asvu_2019_04_2020-02-06_tie_001_sv.html