Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.4.2021

Stegringen av de fritt finansierade hyrorna avtog från året innan

Årsförändringarna för fritt finansierade hyresbostäder har sjunkit på olika håll i landet jämfört med årsförändringarna år 2020. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i huvudstadsregionen med 0,9 procent och i övriga Finland med 0,6 procent under första kvartalet 2021 jämfört med året innan. Mest steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna i Åbo (1,4%) och Borgå (1,1%). Däremot sjönk de fritt finansierade hyrorna mest i Tavastehus (-0,5%) och Riihimäki (-0,4%).

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

De fritt finansierade hyrorna har stigit mest, jämfört med år 2015, i Åbo (9,4%) och Kervo (9,3%). Hyrorna har stigit minst i Seinäjoki (3,1%) och Tavastehus (3,4%). I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 8,2 procent och i övriga Finland med 6,4 procent från år 2015.

Hyror för fritt finasierade hyresbostäder, 1:a kvartalet 2021

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 107,1 0,1 0,7 141 726 15,0 15,9
Huvudstadsregionen 108,2 0,1 0,9 47 566 20,1 21,0
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 106,4 0,0 0,6 94 160 12,9 13,4
Helsingfors 108,2 0,2 0,9 27 711 21,3 22,4
Helsingfors 1 106,8 0,4 0,8 4 356 23,1 24,8
Helsingfors 2 108,4 0,1 0,9 11 101 22,3 23,2
Helsingfors 3 106,7 0,2 0,9 3 239 20,0 21,0
Helsingfors 4 110,2 0,1 1,0 9 015 18,6 19,3
Esbo-Grankulla 107,4 0,1 0,9 9 044 18,3 19,2
Vanda 109,1 -0,1 0,7 10 811 18,0 18,2
Ramkommuner 107,1 -0,1 0,4 6 025 14,9 15,5
Tammerfors 108,4 0,2 1,0 13 246 15,4 16,1
Åbo 109,4 0,2 1,4 10 738 14,5 15,3
Lahtis 103,9 -0,1 -0,1 4 896 13,4 13,5
Kuopio 107,1 -0,1 0,2 4 240 14,4 14,4
Jyväskylä 105,7 -0,2 -0,1 6 602 14,3 14,2
Uleåborg 107,5 0,1 0,8 8 054 13,4 13,6
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är de genomsnittliga hyresnivåerna högst i Helsingfors (21,3 euro/m²), Esbo (18,3 euro/m²) och Vanda (18,0 euro/m²), medan de är lägst i Kouvola (10,8 euro/m²), Raumo (11 euro/m²) och Björneborg (11,2 euro/m²).

När det gäller nya hyresförhållanden som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en etta 27,5 euro/m² i Helsingfors, 19,7 euro/m² i Tammerfors och 18,5 euro/m² i Åbo. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en tvåa var 20,6 euro/m² i Helsingfors, 14,8 euro/m² i Tammerfors och 14,2 euro/m² i Åbo och den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en trea eller större bostad var 19,1 euro/m² i Helsingfors, 13,4 euro/m² i Tammerfors och 12,5 euro/m² i Åbo.

Medianhyran för en fritt finansierad etta var i Helsingfors centrum 808 euro, i Tammerfors centrum 580 euro och i Uleåborgs centrum 514 euro. Medianhyran för en familjebostad, dvs. en trea eller större bostad var i Helsingfors centrum 1 626 euro, i Tammerfors centrum 1 057 euro och i Uleåborgs centrum 916 euro.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sara-Ellen Laitinen 029 551 3454, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2021/01/asvu_2021_01_2021-04-22_tie_001_sv.html