Kvartalsstatistiken över bostadshyror har reviderats

Beräkningen av kvartalsstatistiken över bostadshyror har ändrats på så sätt att man för samma bostad bildar prisrelationer av hyrorna i euro vid observations- och jämförelsetidpunkten. Vid bildandet av en prisrelation för nya observationer i materialet har man använt en statistisk modell med hjälp av vilken man för jämförelsetidpunkten estimerar en bostads hyra i euro. De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna beräknas genom att höja de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna i euro, som erhållits från årsstatistiken över hyror, med den kvartalsförändring som hyresindexet i kvartalsstatistiken anger. Den nya kvartalsstatistiken beräknas retroaktivt för åren 2010–2012.

Som en följd av ändringarna avviker de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna och förändringsprocenter-na något från tidigare publicerade resultat i kvartalsstatistiken över hyror.

 


Senast uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2013-05-24_uut_001_sv.html