Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2013

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 339 349 339 338 342 345 320
3002 Liike- ja toimistotilat 9 16 13 4 5 9 5
3003 Muut tilat 6 16 3 2 3 4 8
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 15 13 7 9 16 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 12 19 10 14 12 15 3
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 375 415 379 364 371 390 339
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 7 25 9 5 1 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 6 23 10 1 1 2 0
3013 Muut tilat 11 20 16 7 7 10 5
3020 Vuokrat yhteensä 25 67 36 13 10 12 5
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 35 27 35 38 38 36 36
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 7 8 9 4 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 42 34 43 47 42 40 38
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 2 2 2 3 1 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 -1 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 443 518 459 426 425 443 384
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 7 10 7 8 5 6 2
3120 Hallinto 42 52 45 36 39 46 40
3130 Käyttö- ja huoltokulut 55 60 55 50 56 56 57
3140 Ulkoalueiden hoito 9 11 7 7 9 10 9
3150 Siivous 12 10 11 12 13 12 14
3160 Lämmitys 108 121 120 115 102 96 80
3170 Vesi ja jätevesi 36 35 36 38 37 35 32
3180 Sähkö ja kaasu 18 14 17 21 16 17 22
3190 Jätehuolto 15 18 15 14 15 16 14
3200 Vahinkovakuutus 9 12 10 9 9 8 6
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 7 4 3 4 15 17
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 1 3 5
3210 Vuokrat yhteensä 8 7 4 3 6 18 22
3220 Kiinteistövero 29 30 28 25 28 29 35
3230 Korjaukset yhteensä 102 133 143 103 78 101 34
3240 Muut hoitokulut 3 3 4 4 3 2 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 454 517 503 445 416 453 370
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -11 0 -44 -20 9 -10 12
3280 POISTOT 41 49 38 27 26 34 81
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 1 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 6 11 10 4 1 1 5
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 62 71 84 40 22 50 111
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 17 19 15 7 4 23 45
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 52 63 80 39 19 28 71
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 0 2 1 1 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 -1 2 1 1 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -11 -2 1 -3 -3 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 7 6 -1 3 0 5

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_tau_002_fi.html