Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2014

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 321 383 372 321 295 313 285
3002 Liike- ja toimistotilat 7 21 14 4 6 4 4
3003 Muut tilat 3 7 3 1 2 3 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 5 3 8 4 7 10 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 13 27 25 7 12 10 5
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 349 441 422 338 321 340 301
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 5 16 9 6 1 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 28 9 0 1 1 1
3013 Muut tilat 7 20 16 5 4 4 5
3020 Vuokrat yhteensä 16 64 34 11 5 6 6
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 36 35 35 37 36 37 36
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 8 8 4 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 42 41 42 45 41 41 39
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 2 4 3 4 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 1 0 0 0 -1 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 410 550 499 398 370 388 348
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 6 6 4 3 2
3120 Hallinto 41 60 46 35 36 43 41
3130 Käyttö- ja huoltokulut 40 63 57 36 28 33 42
3140 Ulkoalueiden hoito 7 5 7 6 7 9 8
3150 Siivous 8 11 12 8 5 4 8
3160 Lämmitys 95 125 126 106 79 81 67
3170 Vesi ja jätevesi 37 41 39 38 38 38 33
3180 Sähkö ja kaasu 18 15 17 21 15 15 19
3190 Jätehuolto 16 20 16 14 16 17 15
3200 Vahinkovakuutus 13 13 12 13 15 12 8
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 8 11 6 3 6 14 16
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 0 0 3
3210 Vuokrat yhteensä 9 11 7 3 6 14 19
3220 Kiinteistövero 27 35 28 24 25 26 31
3230 Korjaukset yhteensä 96 183 161 86 83 81 36
3240 Muut hoitokulut 4 3 4 4 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 415 596 538 401 360 379 335
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -5 -46 -39 -3 9 10 13
3280 POISTOT 38 52 42 29 27 25 63
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 9 8 2 3 0 5
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 51 104 74 40 22 19 78
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 13 24 17 8 5 5 28
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 42 90 65 35 20 15 55
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 6 2 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 5 2 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -13 -2 -2 -1 0 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 1 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 -1 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 0 1 9 5 9 7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_tau_001_fi.html