Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2014

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 267 311 349 279 258 270 241
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3003 Muut tilat 1 2 1 1 1 1 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 19 7 4 6 14 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 0 2 5 7 6 12
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 281 332 359 290 273 291 255
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 0 0 0 1 0 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 1 5 2 2 2 3
3020 Vuokrat yhteensä 3 1 5 3 2 2 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 35 30 26 33 35 37 37
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 4 6 4 6 4 5 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 39 36 30 40 39 42 39
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 4 0 6 3 6 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 1 0 0 0 -2 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 326 374 395 338 317 338 300
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 3 3 5 3 2 2
3120 Hallinto 34 46 27 30 33 38 39
3130 Käyttö- ja huoltokulut 15 19 22 13 12 15 24
3140 Ulkoalueiden hoito 8 8 9 7 7 11 10
3150 Siivous 0 0 1 0 0 0 0
3160 Lämmitys 74 101 130 95 65 65 53
3170 Vesi ja jätevesi 35 30 29 35 37 37 34
3180 Sähkö ja kaasu 16 21 11 21 15 15 15
3190 Jätehuolto 16 18 13 14 17 18 15
3200 Vahinkovakuutus 16 18 18 18 17 15 11
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 9 5 3 4 8 15
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 0
3210 Vuokrat yhteensä 6 9 6 4 4 8 15
3220 Kiinteistövero 22 19 20 20 21 21 26
3230 Korjaukset yhteensä 65 65 102 63 71 78 35
3240 Muut hoitokulut 4 11 12 5 4 3 4
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 315 369 402 328 306 326 283
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE 11 5 -7 10 10 12 17
3280 POISTOT 29 16 37 29 25 32 34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 1 1 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 0 3 2 3 0 1
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 27 12 45 31 17 22 39
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 8 3 15 7 5 3 19
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 21 9 34 27 16 19 23
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 1 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 0 -4 12 -1 0 0 1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 1 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 -1 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 12 6 10 3 10 7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_tau_003_fi.html