Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2014

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 267 289 264 284 261 245 280
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3003 Muut tilat 1 1 1 1 1 1 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 9 6 9 10 2 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 10 7 8 2 8 10
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 281 309 277 302 274 256 295
3020 Vuokrat yhteensä 3 4 2 4 2 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 39 26 41 32 41 41 41
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 3 4 2 5 3 6
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 326 342 324 340 322 303 342
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 4 3 3 2 4 3
3120 Hallinto 34 32 34 37 32 31 35
3130 Käyttö- ja huoltokulut 15 18 15 17 15 13 15
3140 Ulkoalueiden hoito 8 7 8 7 6 9 10
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 74 78 74 69 75 68 85
3170 Vesi ja jätevesi 36 32 36 35 36 37 34
3180 Sähkö ja kaasu 16 11 17 13 18 15 19
3190 Jätehuolto 16 14 16 16 16 16 16
3200 Vahinkovakuutus 16 18 16 17 15 16 16
3210 Vuokrat yhteensä 6 11 6 7 4 5 8
3220 Kiinteistövero 22 29 20 27 22 20 19
3230 Korjaukset yhteensä 65 67 65 72 69 55 65
3240 Muut hoitokulut 4 4 4 6 5 4 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 315 326 314 327 316 291 329
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE 11 16 10 13 6 10 13
3280 POISTOT 29 31 29 33 22 33 28
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 22 13 23 21 18 25 22
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 1 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 0 -1 0 1 1 1 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 0 8 7 7 6 7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_tau_009_fi.html