Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2018

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 335 376 376 338 310 336 319
3002 Liike- ja toimistotilat 6 14 12 3 7 2 3
3003 Muut tilat 3 3 2 1 2 1 7
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 7 7 6 8 8 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 9 14 12 9 14 4 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 359 414 410 357 339 351 333
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 5 21 8 4 4 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 5 31 7 1 1 5 0
3013 Muut tilat 7 15 16 5 4 6 6
3020 Vuokrat yhteensä 17 68 31 10 9 12 6
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 38 34 37 38 37 38 39
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 8 9 5 3 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 41 45 47 42 41 42
3040 Muut kiinteistön tuotot 5 4 12 6 6 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -2 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 425 524 497 419 396 406 384
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 4 8 6 4 3 2 2
3120 Hallinto 45 59 47 40 42 44 46
3130 Käyttö- ja huoltokulut 43 59 56 43 32 34 48
3140 Ulkoalueiden hoito 11 12 9 9 11 14 11
3150 Siivous 8 12 11 8 5 6 10
3160 Lämmitys 92 124 125 102 77 82 71
3170 Vesi ja jätevesi 38 39 37 39 38 41 37
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 19 25 17 13 19
3190 Jätehuolto 16 19 16 15 17 17 16
3200 Vahinkovakuutus 13 15 12 13 16 14 9
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 10 12 13 4 5 17 18
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 0 2 4
3210 Vuokrat yhteensä 12 12 14 5 5 19 22
3220 Kiinteistövero 30 36 31 25 27 29 38
3230 Korjaukset yhteensä 97 160 119 99 107 73 53
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 2 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 1 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 432 573 505 429 398 393 385
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -9 -53 -11 -10 -3 9 -2
3280 POISTOT 49 48 51 35 35 35 86
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 4 2 3 2 2 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 75 110 114 50 46 28 117
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 14 20 14 8 6 5 33
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 63 95 102 46 42 25 87
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 1 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 1 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 2 0 0 0 -1 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -5 -8 -1 0 -1 1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 1 0 1 0 1 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 -1 0 -1 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tau_001_fi.html