Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2019

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 344 393 378 344 317 338 336
3002 Liike- ja toimistotilat 6 15 17 3 4 3 3
3003 Muut tilat 3 3 4 1 2 2 8
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 2 7 10 9 13 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 8 8 9 9 11 8 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 368 420 414 368 344 364 350
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 5 19 9 4 3 1 1
3012 Liike- ja toimistotilat 4 31 3 1 1 3 0
3013 Muut tilat 7 16 17 6 4 6 4
3020 Vuokrat yhteensä 16 66 29 10 7 10 5
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 39 35 38 39 37 40 40
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 8 7 6 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 42 46 47 43 44 43
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 3 4 3 1 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -2 -2 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 431 528 491 428 397 419 400
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 4 8 5 5 4 3 3
3120 Hallinto 47 60 51 41 44 47 49
3130 Käyttö- ja huoltokulut 46 63 59 43 34 38 50
3140 Ulkoalueiden hoito 13 16 10 11 13 16 13
3150 Siivous 9 12 12 8 6 7 10
3160 Lämmitys 95 133 129 105 76 85 73
3170 Vesi ja jätevesi 39 41 37 38 38 42 38
3180 Sähkö ja kaasu 20 15 20 22 20 14 21
3190 Jätehuolto 17 19 17 15 17 19 16
3200 Vahinkovakuutus 13 15 12 14 16 14 10
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 9 8 6 4 5 18 18
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 0 1 2
3210 Vuokrat yhteensä 10 8 6 5 5 20 20
3220 Kiinteistövero 33 43 34 27 28 30 41
3230 Korjaukset yhteensä 102 134 174 100 104 87 54
3240 Muut hoitokulut 4 3 4 4 7 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 450 569 571 437 411 423 400
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -19 -41 -81 -9 -13 -4 0
3280 POISTOT 53 56 56 44 31 40 91
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 1 1 0 0 0 1
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 7 7 4 1 1 6
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 74 97 132 56 39 33 109
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 14 16 17 9 5 6 29
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 65 89 122 51 35 29 87
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 1 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -9 -9 -3 1 4 -3
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_tau_001_fi.html