Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Beskrivning

Indikatorerna för regionalekonomi är färdiga indikatorer, som tagits fram på basis av statistik över de regionala räkenskaperna och uppgifter i nära anslutning till dem. Deras syfte är att erbjuda jämförande information om regionernas strukturer, utveckling och skillnader i nivåer. Som grund för jämförelsen används oftast hela landet, ibland också EU-länderna. Jämförelser görs också mellan regioner av samma typ

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/meta_sv.html