Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista sekä kustannukset työntekijää, osallistujaa ja tuntia kohden vuonna 2010. Taulukkoa korjattu 26.3.2020.

  Koulutuskustannusten osuus työvoima-
kustannuksista
Koulutuskustannukset työntekijää kohden Koulutuskustannukset osallistujaa kohden Koulutuskustannukset per koulutustunti
% Euroa Euroa Euroa
Toimiala        
01 Mineraalien kaivu 1,6 751 1 817 77
02 Elintarvikkeiden valmistus 0,8 365 1 519 76
03 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 0,3 93 1 208 53
04 Paperin ja paperituotteiden valmistus 2,4 1 296 2 235 92
05 Polttoaineiden ja kemiallisten tuotteiden valmistus 2,0 1 010 1 777 71
06 Metallituotteiden valmistus 1,0 432 1 057 53
07 Koneiden ja laitteiden valmistus 1,5 831 2 008 76
08 Kulkuneuvojen valmistus 0,6 260 639 45
09 Puutavaran ja huonekalujen valmistus 0,9 367 1 120 60
10 Energia-, vesi- ja jätehuolto 2,2 1 146 1 709 61
11 Rakentaminen 0,6 275 925 48
12 Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 1,2 520 1 281 67
13 Tukkukauppa 1,4 652 1 784 70
14 Vähittäiskauppa 1,1 303 772 45
15 Kuljetus ja varastointi 0,8 332 865 65
16 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 0,9 239 631 48
17 Informaatio ja viestintä 2,1 1 182 2 248 83
18 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,3 1 293 2 403 74
19 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta 1,8 1 155 2 075 81
20 Muut palvelut 1,5 519 1 371 51
Sektori        
Teollisuus 1,3 618 1 549 68
Palvelut 1,4 543 1 342 60
Henkilöstön määrä        
10-19 henkeä 0,9 363 1 277 49
20-49 henkeä 1,0 418 1 214 63
50-249 henkeä 1,2 479 1 500 66
250-499 henkeä 1,6 739 1 429 66
500-999 henkeä 1,4 612 1 703 74
1000 henkeä tai enemmän 1,7 723 1 398 61
Kaikki 1,4 573 1 425 63

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2010, Liitetaulukko 1. Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista sekä kustannukset työntekijää, osallistujaa ja tuntia kohden vuonna 2010. Taulukkoa korjattu 26.3.2020. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_001_fi.html