Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2021

Pörssisähkön kuukausihinta hipoi ennätystä vuoden kolmannella neljänneksellä

Sähkön, maakaasun ja kivihiilen hinnat nousivat voimakkaasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Raakaöljyn hinnan nousu sen sijaan tasoittui. Maakaasun ja kivihiilen hinnan nousu heijasti maailmanmarkkinahintoja. Polttoaineiden hinnan nousu heijastui myös sähkön hintaan, koska heikossa vesitilanteessa sähköä tuotettiin polttoaineilla.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa

Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnan nousu tasoittui ja raakaöljyn hinta asettui koronaa edeltävälle tasolle vuoden kolmannella neljänneksellä. Polttonesteiden kuluttajahintojen nousu jatkui. Moottoribensiinin hinta nousi heinäkuusta syyskuuhun 4 prosenttia, dieselin hinta 2 prosenttia ja kevyen polttoöljyn 4 prosenttia. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna moottoribensiinin hinta oli 19 prosenttia, dieselin hinta 22 prosenttia ja kevyen polttoöljyn 45 prosenttia korkeampi.

Kivihiiltä ja maakaasua tuodaan Suomeen pääasiassa käytettäväksi energiantuotannossa. Kivihiilen veroton tuontihinta vuoden kolmannella neljänneksellä oli noin 60 % korkeampi kuin vuoden toisella neljänneksellä. Hinnan nousutrendi on selkeä. Vuoden takaisen verrattuna hinta oli yli kaksinkertainen.

Maakaasun vertailukelpoiset hintatiedot alkavat vuoden alusta. Maakaasun veroton hinta vuoden kolmannella neljänneksellä oli noin 56 % korkeampi kuin vuoden toisella neljänneksellä. Myös maakaasun hinnan nousutrendi on selkeä. Hinta nousi heinäkuusta syyskuuhun noin 40 %. Verollisten hintojen nousuprosentit ovat pienempiä. Voimalaitospolttoaineiden valmistevero nousi vuoden alussa.

Metsähakkeen hinnan nousu taittui vuoden kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna hakkeen hinta oli noussut 4 prosenttia.

Alkuvuodesta 2021 sähköpörssin Suomen aluehinta oli noussut vuoden 2020 kesäkuun ennätyksellisen matalalta tasolta vuoden 2019 tasolle. Kesällä hinnan nousu voimistui. Syyskuussa 2021 systeemihinnan kuukausikeskiarvo oli ennätyksellisen korkea ja Suomen aluehinta hipoi vuoden 2010 ennätyksiä. Reilussa vuodessa systeemihinta siis nousi ennätyksellisen matalasta ennätyksellisen korkeaksi. Hintavaihtelu kuuluu sähkömarkkinoille. Uusiutuvan vaihtelevan tuotannon määrän kasvaessa hintavaihtelu kasvaa. Tämän hetken tilanteeseen vaikuttaa heikon vesitilanteen lisäksi Keski-Euroopan korkea sähkön kysyntä.

Sähkön markkinahintojen nousu näkyi myös sähkön kuluttajahintojen nousuna. Kotitalouksien toimitusvelvolliset hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna 4-7 prosentilla. Edelliseen kvartaaliin verrattuna nousua oli pari prosenttia. Myös yritysasiakkaiden hinnat nousivat edelliseen neljännekseen verrattuna 6-26 prosentilla. Vuoden takaiseen verrattuna hintojen muutos oli epäyhtenäinen. Taustalla vaikuttaa käytetty lähde. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Palaturpeen hintatilastointi joudutaan lakkauttamaan, koska tietoja ei ole saatu kerättyä riittävän monelta tiedonantajalta. Jyrsinturpeen hinta jää julkaisematta samasta syystä. Tiedonkeruuta sen osalta pyritään laajentamaan.


Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (355,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 09.12.2021

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/2021/03/ehi_2021_03_2021-12-09_tie_001_fi.html