Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2012

Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 418 PJ vuoden 2012 tammi-maaliskuussa yhteensä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Sähkön kokonaiskulutus oli 24,6 TWh, joka oli 3,3 prosenttia pienempi verrattuna vuotta aiempaan. Sähkön kokonaiskulutuksen pienentyminen johtui pääosin teollisuuden sähkönkulutuksen pienentymisestä yli 6 prosentilla. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 21 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus, PJ

Energian kokonaiskulutus, PJ
Yksittäisistä energialähteistä hiilen kulutus väheni määrällisesti eniten (noin 26 PJ) 38 prosentilla ja toiseksi eniten väheni maakaasun kulutus (noin 12 PJ) 24 prosentilla. Turpeen kulutus laski 22 prosenttia. Vesivoiman kulutus kasvoi 4 PJ eli lähes 44 prosenttia. Puupolttoaineilla katettiin yli viidesosa Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Sähkön nettotuonti Suomeen yli kaksinkertaistui, mikä johtui sähkön tuonnin kasvusta Ruotsista. Ensimmäistä kertaa sähkön tuonti Venäjältä pienentyi kolmanneksen edellisvuoteen verrattuna. Sähkön nettotuonti oli 4,7 TWh vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suomessa kulutetusta sähköstä 19 prosenttia katettiin tuontisähköllä.

Sähkön kotimainen tuotanto nousi 15 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pienentyi 19 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pienentyi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 22 prosenttia ja kaukolämpölaitoksissa 17 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto väheni 62 prosenttia, mikä johtui kotimaisen sähköntuotannon korvaamisesta Pohjoismaisella tuontisähköllä.

Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 3,5 miljardin euron arvosta tammi-maaliskuussa, joka oli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 1,5 miljardin euron arvosta, joka oli 13 prosenttia enemmän vuotta aiempaan. Energiatuotteiden suurimmat muutokset tuonnin ja viennin arvoissa tapahtuivat keskitisleissä ja muissa öljytuotteissa. Kivihiilivarastot olivat maaliskuussa noin 31 TWh eli yli 80 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I/2012* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 81 874 -4 20
Hiili 1) 41 341 -38 10
Maakaasu 39 573 -24 9
Ydinenergia 2) 65 814 3 16
Sähkön nettotuonti 3) 35 376 388 8
Vesi- ja tuulivoima 3) 13 881 42 3
Turve 30 268 -22 7
Puupolttoaineet 94 469 1 23
Muut 15 305 22 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 417 900 -3 100
Ulkomaanliikenne 7 378 -14 .
Energiasektorin CO2-päästöt 15 -21 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2012/01/ehk_2012_01_2012-06-20_tie_001_fi.html