Suomen virallinen tilasto

Energian hankinta ja kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Fossiilisten polttoaineiden kulutus väheni 6 prosenttia vuonna 2019
17.4.2020
Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,36 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2019, mikä vastasi prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutuksen vähenemisestä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes 7 prosenttia hiilen kulutuksen laskun seurauksena. Sähkön kokonaiskulutus laski 2 prosentilla 86 terawattituntiin (TWh).

Seuraava julkistus:
30.6.2020

Kuvaus: Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energia, energialähteet, energiankulutus, kaukolämpö, kivihiili, maakaasu, polttoaineet, puupolttoaineet, päästöt, sähkö, sähköntuotanto, tuonti, turve, uusiutuvat energialähteet, vesivoima, vienti, ydinenergia, öljy.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Muutoksia varastotietojen tilastoinnissa
28.9.2018
Energiaturpeen varastotiedot jätetty pois tilastoinnista 04/2018 alkaen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehk/index.html