Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2020

Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 16 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 894 petajoulea tammi-syyskuussa, mikä oli 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 59,1 terawattituntia (TWh), eli 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 16 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Kaikkien polttoaineiden kulutukset laskivat tammi-syyskuussa edellisvuoteen verrattuna. Koronan vaikutus näkyi erityisesti liikenteen polttonesteiden kulutuksessa. Öljyä kulutettiin 16 prosenttia vähemmän viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Muista fossiilisista polttoaineista hiilen kulutus väheni 26 prosenttia ja maakaasun kulutus 5 prosenttia tammi-syyskuussa edellisvuoteen verrattuna. Hiilen kulutuksen kiihtyvään vähenemiseen vaikuttaa jo etupainotteisesti kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029. Turvetta kulutettiin 25 ja puupolttoaineita 14 prosenttia vähemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Tammi-syyskuussa sähkön kokonaiskulutus laski 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähkön kulutuksen laskuun vaikutti lämpimien säiden lisäksi teollisuuden matalampi sähkön kulutus. Alkuvuoden otolliset sääolosuhteet siivittivät vesi- ja tuulivoiman 25 ja 23 prosentin kasvuun. Vesi- ja tuulivoiman tuotannon kasvun seurauksena sähköä tuotiin edellisvuotta vähemmän. Sähkön nettotuonti laski 26 prosenttia vuodentakaisesta.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5,1 miljardin euron arvosta, mikä oli 36 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 55 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta 2,8 miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 33 prosenttia edellisen vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 75 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2020* Vuosimuutos-% Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta
Öljy 1) 192 924 -16 22
Hiili 2) 50 202 -26 6
Maakaasu 3) 50 322 -5 6
Ydinenergia 4) 182 293 0 20
Sähkön nettotuonti 5) 40 001 -26 5
Vesivoima 5) 41 088 25 5
Tuulivoima 5) 19 485 24 2
Turve 29 583 -25 3
Puupolttoaineet 241 150 -14 27
Muut 6) 46 705 -5 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 893 752 -11 100
Ulkomaanliikenne 18 234 -51 .
Energiasektorin CO2-päästöt 24 -16 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2020/03/ehk_2020_03_2020-12-16_tie_001_fi.html