Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2007

Otto- tai siirtopäätöksen peruste Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta Poikia Tyttöjä
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä %
Vaikea kehitysviivästymä 370 1 876 1 015 96 3 357 -656 -16,3 2 056 1 301
- joista vaikeimmin kehitysvammaisia 1) 136 735 377 34 1 282 -31 -2,4 .. ..
Lievä kehitysviivästymä 214 4 506 4 682 85 9 487 -1 011 -9,6 5 696 3 791
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 85 4 380 2 328 57 6 850 738 12,1 4 901 1 949
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 11 2 955 2 434 52 5 452 639 13,3 4 533 919
Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 86 777 503 20 1 386 114     9,0 1 158 228
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet 452 5 442 3 012 18 8 924 1 141 14,7 6 032 2 892
Näkövamma 16 156 105 8 285 -13 -4,4 173 112
Kuulovamma 28 270 140 4 442 -25 -5,4 258 184
Muu syy 171 5 045 4 649 37 9 902 459 4,9 6 395 3 507
Yhteensä 1 433 25 407 18 868 377 46 085   1  386 3,1 31 202 14 883
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 11,1 7,1 9,5 29,1 8,1 . . 10,7 5,3
Peruskoulun oppilasmäärä 12 925 357 403 199 067 1 294 570 689 -8 229 -1,4 292 238 278 451
1) Oppilaat, jotka on ilmoitettu vaikeimmin kehitysvammaisiksi peruskoulujen valtionosuustiedonkeruussa.

Päivitetty 10.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2007, Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2007/erop_2007_2008-06-10_tau_002.html