Liitetaulukko 10. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat maakunnittain 2017

Maakunta Tehostettua tukea saaneet oppilaat Erityistä tukea saaneet oppilaat Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat Perus-
koulun oppilas-
määrä
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Koko maa 54 280 9,7 43 124 7,7 97 404 17,5 556 742
Uusimaa 15 515 9,4 14 676 8,9 30 191 18,3 165 398
Varsinais-
Suomi
4 629 10,3 4 523 10,1 9 152 20,4 44 787
Satakunta 2 008 9,4 1 886 8,9 3 894 18,3 21 303
Kanta-Häme 1 769 10,0 1 190 6,7 2 959 16,7 17 748
Pirkanmaa 5 449 10,4 3 141 6,0 8 590 16,4 52 251
Päijät-Häme 2 131 11,0 1 828 9,5 3 959 20,5 19 333
Kymenlaakso 1 757 10,9 1 956 12,2 3 713 23,1 16 084
Etelä-Karjala 1 309 11,3   963 8,3 2 272 19,7 11 546
Etelä-Savo 1 206 9,4 1 017 8,0 2 223 17,4 12 788
Pohjois-Savo 2 525 10,8 1 600 6,8 4 125 17,6 23 429
Pohjois-Karjala 1 656 11,3 1 179 8,1 2 835 19,4 14 609
Keski-Suomi 2 870 10,2 1 560 5,5 4 430 15,7 28 174
Etelä-
Pohjanmaa
1 716 8,1 1 431 6,8 3 147 14,9 21 186
Pohjanmaa 2 115 10,6 1 148 5,8 3 263 16,4 19 922
Keski-
Pohjanmaa
846 10,4 396 4,9 1 242 15,3 8 116
Pohjois-
Pohjanmaa
4 615 8,7 2 996 5,6 7 611 14,3 53 193
Kainuu  505 7,4  470 6,9 975 14,3 6 833
Lappi 1 388 8,1  1 053 6,1 2 441 14,2 17 152
Ahvenanmaa 271 9,4 111 3,8 382 13,2 2 890

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2017, Liitetaulukko 10. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat maakunnittain 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_010_fi.html