Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2017

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet 54 280 9,7 43 124 7,7 97 404 17,5 556 742
Nyland 15 515 9,4 14 676 8,9 30 191 18,3 165 398
Egentliga Finland 4 629 10,3 4 523 10,1 9 152 20,4 44 787
Satakunta 2 008 9,4 1 886 8,9 3 894 18,3 21 303
Egentliga Tavastland 1 769 10,0 1 190 6,7 2 959 16,7 17 748
Birkaland 5 449 10,4 3 141 6,0 8 590 16,4 52 251
Päijänne-Tavastland 2 131 11,0 1 828 9,5 3 959 20,5 19 333
Kymmenedalen 1 757 10,9 1 956 12,2 3 713 23,1 16 084
Södra Karelen 1 309 11,3   963 8,3 2 272 19,7 11 546
Södra-Savolax 1 206 9,4 1 017 8,0 2 223 17,4 12 788
Norra Savolax 2 525 10,8 1 600 6,8 4 125 17,6 23 429
Norra Karelen 1 656 11,3 1 179 8,1 2 835 19,4 14 609
Mellersta Finland 2 870 10,2 1 560 5,5 4 430 15,7 28 174
Södra Österbotten 1 716 8,1 1 431 6,8 3 147 14,9 21 186
Österbotten 2 115 10,6 1 148 5,8 3 263 16,4 19 922
Mellersta Österbotten 846 10,4 396 4,9 1 242 15,3 8 116
Norra Österbotten 4 615 8,7 2 996 5,6 7 611 14,3 53 193
Kajanaland  505 7,4  470 6,9 975 14,3 6 833
Lappland 1 388 8,1  1 053 6,1 2 441 14,2 17 152
Åland 271 9,4 111 3,8 382 13,2 2 890

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_010_sv.html