Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat erityisopetuksen toteutuspaikan mukaan 2004–2018

Vuosi Ammatillisessa
erityisoppi-
laitoksessa
Muussa ammatillista
koulutusta antavassa
oppilaitoksessa
Yhteensä 1) Osuus
ammatillisen
koulutuksen
opiskelija-
määrästä,
%
Ammatillisen
koulutuksen
opiskelijamäärä 4)
Erityis-
opetus-
ryhmässä
Yleis-
opetuksen
ryhmässä 2)
2004 2 493 1 557 8 401     12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
2009 2 536 1 659 14 066 18 261 6,5 281 572
2010 2 497 1 872 14 944 19 313 6,9 279 863
2011 2 579 1 805 15 679 20 063 7,2 279 266
2012 2 678 1 720 16 778 21 176 7,7 276 471
2013 2 873 1 487 17 414 21 774 7,9 277 184
2014 2 776 1 258 19 612 23 646 8,4 280 826
2015 3 196 1 049 20 100 24 345 8,6 282 338
2016 3 284 762 21 399 25 445 8,9 286 943
2017 3 217 690 21 711 25 618 8,9 286 691
Huom! 3)            
2018 3 283 535 19 706 23 524 10,2 229 724
1) Vuonna 2018 erityisopiskelijoista 22 989 opiskeli oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa ja 535 oppisopimuskoulutuksessa.
2) Sisältää vuosina 2004–2017 yleisopetuksen ryhmässä järjestetyn oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen, muualla kuin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestetyn näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sekä kaiken oppisopimuskoulutuksen. Vuonna 2018 sisältää yleisopetuksen ryhmässä järjestetyn oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen ja kaiken oppisopimuskoulutuksen.
3) Vuoden 2018 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.
4) Vuosien 2004-2017 tiedot ovat keskenään vertailukelpoiset. Vuoden 2018 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. Vuosien 2013-2017 tiedot poikkeavat Tilastokeskuksen Ammatillisen koulutuksen tilastossa, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilastossa ja mahdollisesti muualla esitetyistä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärätiedoista, koska tiedot ovat tässä taulukossa tehty keskenään vertailukelpoisiksi. Tietojen vertailukelpoisiksi saattaminen on johtunut koulujärjestelmässä tapahtuneista muutoksista.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 05.06.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2019, Liitetaulukko 10. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat erityisopetuksen toteutuspaikan mukaan 2004–2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2019/erop_2019_2020-06-05_tau_010_fi.html