Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning 2004–2018

År I specialyrkes-
läroanstalt
I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning
Totalt 1) Andel av antalet
studerande i yrkes-
utbildning,
%
Antal
studerande i
yrkesutbildning 4)
I grupp för special-
undervisning
I grupp för
allmän-
undervisning 2)
2004 2 493 1 557 8 401     12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
2009 2 536 1 659 14 066 18 261 6,5 281 572
2010 2 497 1 872 14 944 19 313 6,9 279 863
2011 2 579 1 805 15 679 20 063 7,2 279 266
2012 2 678 1 720 16 778 21 176 7,7 276 471
2013 2 873 1 487 17 414 21 774 7,9 277 184
2014 2 776 1 258 19 612 23 646 8,4 280 826
2015 3 196 1 049 20 100 24 345 8,6 282 338
2016 3 284 762 21 399 25 445 8,9 286 943
2017 3 217 690 21 711 25 618 8,9 286 691
Obs! 3)            
2018 3 283 535 19 706 23 524 10,2 229 724
1) Av specialstuderande studerade år 2018 totat 22 989 inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och 535 inom läroavtalsutbildning.
2) Inkl. åren 2004–2017 läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform som anordnats i grupp inom den allmänna undervisningen, utbildning som förbereder för fristående examen som anordnats någon annanstans än i specialyrkesläroanstalter samt all läroavtalsutbildning. Inkl. år 2018 yrkesutbildning i läroanstaltsform som anordnats i grupp inom den allmänna undervisningen och all läroavtalsutbildning.
3) Uppgifterna för år 2018 är inte jämförbara med uppgifterna från tidigare år.
4) Uppgifterna för åren 2004–2017 är jämförbara sinsemellan. Uppgifterna för år 2018 är inte jämförbara med uppgifterna från tidigare år. Uppgifterna för åren 2013–2017 avviker från de uppgifter om antalet studerande inom yrkesutbildning som Statistikcentralen publicerar i statistiken över yrkesutbildning, statistiken över studerande och examina vid läroanstalter och eventuellt annanstans, eftersom uppgifterna i denna tabell har gjorts sinsemellan jämförbara. Att uppgifterna har gjorts jämförbara har berott på förändringar i skolsystemet.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 05.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2019, Tabellbilaga 10. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning 2004–2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2019/erop_2019_2020-06-05_tau_010_sv.html