Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Öppenvård inom den specialiserade sjukvården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/essavo/yht_sv.html