Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa 2003

Eduskuntavaaleissa kukin puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta kansanedustajaksi. Jos vaalipiiristä kuitenkin valtioneuvoston päätöksen mukaan valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, ehdokkaita voi olla enintään niin monta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Kun esim. näissä vaaleissa valtioneuvoston päätökseen perustuen Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 33 edustajaa, oli jokaisella puolueella oikeus ko. vaalipiirissä asettaa enintään sama määrä, 33 ehdokasta.

Vaaleihin asetettiin yhteensä 2 029 ehdokasta, mikä on 36 enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Vaaleihin osallistuu 18 puoluetta. Näistä viisi osallistuu nyt vaaleihin uusina puolueina, muut olivat mukana myös neljä vuotta aikaisemmin.
Valtaosa, 70 prosenttia, ehdokkaista on nykyisten eduskuntapuolueiden (SDP, KESK, KOK, VAS, VIHR, KD, RKP ja PS) asettamia. Yhteensä ehdokkaita tässä ryhmässä oli 1 417.
Muiden, ei nykyisessä eduskunnassa olevien, puolueiden ehdokasmäärät vaihtelivat paljon. Eniten niistä asetti ehdokkaita SKP (172) ja vähiten YVP (5). Puolueiden ulkopuolisten ehdokkaiden määrä koko maassa jäi vain 27:ään. Vielä neljä vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 68 ja vuoden 1995 vaaleissa se oli 93.

Enemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on aina ollut miehiä. Nyt ehdokkaista oli miehiä 1 221 ja naisia 808. Naisten osuus ehdokkaista (39,8 %) nousi näissä vaaleissa 2,8 prosenttiyksiköllä vuoden 1999 eduskuntavaaleihin verrattuna.
Nykyisten eduskuntapuolueiden ehdokasasettelua edellisiin eduskuntavaaleihin verrattaessa naisehdokkaiden osuus nousi selkeästi kaikilla, Perussuomalaisia lukuun ottamatta. VIHR:lla oli jo kolmatta kertaa peräkkäin yli puolet (52,2 %) ehdokkaistaan naisia. Myös KOK:n ja SDP:n naisehdokkaiden osuus nousi lähes puoleen ehdokkaista. Muissa kuin eduskuntapuolueissa naisehdokkaiden osuudet jäivät yleensä paljon pienemmiksi. Pienin naisedustus oli SNKY:llä, vain yksi nainen kolmestakymmenestä ehdokkaasta.

Ehdokkaista 70 prosenttia on 40-vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Miesehdokkaiden vastaava osuus on 75 prosenttia ja naisehdokkaiden 63 prosenttia. Alle 25-vuotiaita on yhteensä 134, joista 18-vuotiaita kahdeksan ja 19-vuotiaita 14. Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 46,2 vuotta, miesehdokkaiden 47,9 ja naisehdokkaiden 43,7 vuotta. (Ikä on ehdokkaan ikä vaalipäivänä).

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948 - 2003, %

kuva


Päivitetty 1.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleissa 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_kat_001.html