Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Valituksi tulleiden lukumäärä puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999

Valituksi tulleiden lukumäärä puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
Antalet invalda efter parti och valkrets i Riksdagsvalen åren 2003 och 1999
Number of persons elected by party and constituency in Parliamentary elections in 2003 and 1999

  Puolueet ja valitsijayhdistykset - Partier och valmansföreningar -
Parties and voters' associations
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SF
Muut
Övriga
Others
Koko maa
Hela landet
Whole country
 
2003 200 55 53 40 19 14 8 7 3 1
1999 200 48 51 46 20 11 11 10 1 2
Helsinki - Helsingfors  
2003 21 2 6 6 1 4 1 - 1 -
1999 20 1 5 7 1 4 2 - - -
Uusimaa - Nyland  
2003 33 5 9 8 3 4 3 - 1 -
1999 32 3 8 9 3 3 4 1 - 1
Varsinais-Suomi
Egentliga Finland
 
2003 17 3 4 5 2 1 1 1 - -
1999 17 3 4 5 2 1 1 1 - -
Satakunta  
2003 9 3 3 2 1 - - - - -
1999 10 2 3 2 2 - - 1 - -
Häme - Tavastland  
2003 14 3 5 3 1 1 - 1 - -
1999 13 2 4 4 1 1 - 1 - -
Pirkanmaa
Birkaland
 
2003 18 3 5 5 2 2 - 1 - -
1999 16 2 4 5 3 1 - 1 - -
Kymi - Kymmene  
2003 12 3 5 3 1 - - - - -
1999 13 3 5 3 1 - - 1 - -
Etelä-Savo
Södra Savolax
South Savo
 
2003 6 3 2 1 - - - - - -
1999 8 3 3 2 - - - - - -
Pohjois-Savo
Norra Savolax
North Savo
 
2003 10 4 2 1 2 - - 1 - -
1999 10 4 2 2 1 - - 1 - -
Pohjois-Karjala
Norra Karelen
North Karelia
 
2003 7 3 3 - - 1 - - - -
1999 7 2 4 1 - - - - - -
Vaasa - Vasa  
2003 17 7 3 2 - - 3 1 1 -
1999 17 6 3 2 - - 4 1 1 -
Keski-Suomi
Mellersta Finland
Central Finland
 
2003 10 4 3 1 1 - - 1 - -
1999 10 4 3 1 1 - - 1 - -
Oulu - Uleåborg  
2003 18 9 2 2 3 1 - 1 - -
1999 18 9 2 2 3 1 - 1 - -
Lappi - Lappland
Lapland
 
2003 7 3 1 1 2 - - - - -
1999 8 4 1 1 2 - - - - -
Ahvenanmaa
Landskapet Åland
 
2003 1 - - - - - - - - 1
1999 1 - - - - - - - - 1

Päivitetty 1.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2003, Valituksi tulleiden lukumäärä puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_031.html