Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vahvistettu tulos. Valituksi tulleiden ikäjakautuma puolueittain sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2007

Vahvistettu tulos. Valituksi tulleiden ikäjakautuma puolueittain sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Fastställt valresultat. Åldersfördelningen bland invalda efter parti och kön i riksdagsvalet 2007
Confirmed result. Age distribution of elected MPs by party and sex in Parliamentary elections 2007

Puolue, sukupuoli
Parti, kön
Party, sex
Yhteensä
Totalt
Total
Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group Keski-ikä
Medelåld.
Aver. age
Kansaned.
Riksd.män
MP of Parl.
18 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65-
KAIKKI - ALLA - ALL 200 - - 1 1 24 21 38 23 24 37 23 8 47,9 128
Miehet-Män-Men 116 - - 1 1 6 9 16 10 16 33 19 5 51,2 77
Naiset-Kvinnor-Women 84 - - - - 18 12 22 13 8 4 4 3 43,3 51
KESK - CENT 51 - - 1 - 5 5 9 5 8 13 5 - 47,8 35
Miehet-Män-Men 36 - - 1 - 2 1 6 4 6 12 4 - 50,1 26
Naiset-Kvinnor-Women 15 - - - - 3 4 3 1 2 1 1 - 42,4 9
KOK - SAML 50 - - - - 4 5 13 11 3 8 3 3 47,3 27
Miehet-Män-Men 30 - - - - 2 4 5 5 2 8 2 2 48,9 16
Naiset-Kvinnor-Women 20 - - - - 2 1 8 6 1 - 1 1 44,9 11
SDP 45 - - - - 8 7 3 4 6 8 7 2 48,1 32
Miehet-Män-Men 20 - - - - - 2 - - 4 7 6 1 55,6 16
Naiset-Kvinnor-Women 25 - - - - 8 5 3 4 2 1 1 1 42,2 16
VAS - VÄNST - LEFT 17 - - - - 2 - 2 - 4 4 4 1 53,4 13
Miehet-Män-Men 14 - - - - 1 - 1 - 3 4 4 1 56,1 11
Naiset-Kvinnor-Women 3 - - - - 1 - 1 - 1 - - - 40,7 2
VIHR - GRÖNA - GREENS 15 - - - 1 5 1 5 1 1 - - 1 40,2 10
Miehet-Män-Men 5 - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 43,6 3
Naiset-Kvinnor-Women 10 - - - - 4 1 4 - 1 - - - 38,5 7
RKP - SFP 9 - - - - - 2 4 1 - 1 1 - 45,3 4
Miehet-Män-Men 4 - - - - - 1 2 - - - 1 - 46,3 -
Naiset-Kvinnor-Women 5 - - - - - 1 2 1 - 1 - - 44,6 4
KD 7 - - - - - 1 1 1 - 1 2 1 52,9 5
Miehet-Män-Men 3 - - - - - 1 - - - 1 1 - 51,7 3
Naiset-Kvinnor-Women 4 - - - - - - 1 1 - - 1 1 53,8 2
PS - SAF 5 - - - - - - 1 - 2 1 1 - 52,8 2
Miehet-Män-Men 4 - - - - - - 1 - 1 1 1 - 53,5 2
Naiset-Kvinnor-Women 1 - - - - - - - - 1 - - - 50,0 -
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 1 - - - - - - - - - 1 - - 55,0 -
Miehet-Män-Men - - - - - - - - - - - - - - -
Naiset-Kvinnor-Women 1 - - - - - - - - - 1 - - 55,0 -

Päivitetty 26.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. 2007, Vahvistettu tulos. Valituksi tulleiden ikäjakautuma puolueittain sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-03-26_tau_017.html